บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- กาแฟพันธุ์ไทย รับสมัครบาริสต้า ประจำสาขา บางปะกง 2...

- บาริสต้า กาแฟพันธ์ุไทย สาขาบางน้ำเปรี๊ยว

- เจ้าหน้าที่ขายจัดเลี้ยง(Sales Catering) บริษัทจิตร...

- บาริสต้า กาแฟพันธุ์ไทย สาขาบางปะกง 3 (ใกล้โรงพยาบา...

- บาริสต้า ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาบางปะกง2 (อยู่หน้าน...

- ผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกมาร์ท / แคชเชียร์ร้านแมกมาร...

- พนักงานเติมน้ำมัน ในปั้มน้ำมันพีทีในเขตจังหวัดฉะเช...

- ผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกมาร์ท / แคชเชียร์ ประจำสาขา...

- แคชเชียร์แมกมาร์ท ประจำปั้มพีทีฉะเชิงเทรา 4 ( ถนนส...

- ผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกมาร์ท / แคชเชียร์ร้านแมกมาร...

- แคชเชียร์ร้านแมกมาร์ท (สาขาปั้มพีทีบางน้ำเปรี้ยว) ...

- แคชเชียร์ร้านแมกมาร์ท และ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (ป...

- แคชเชียร์ร้านแมกมาร์ท/ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านแมกมาร์...

- แคชเชียร์ร้านแม็กมาร์ท ในปั้ม PT สาขาบางน้ำเปรี้ยว...

- พนักงานขับรถเทรลเลอร์/สิบล้อ (ท.4) บรรทุกน้ำมัน

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.

- Planning (Logisitc / Marketing) ติดต่อณัชชา 087-06...

- PRODUCTION ENGINEER (นิคมเวลโกร ฉะเชิงเทรา)// ยินด...

- Production engineer // ชายเท่านั้น // ประจำที่นิคม...

- Engineer manager/Automotive parts/ประจำที่นิคมGate...

- Store/Stock Control (Leader/Supervisor Level) // เ...

- R&D //บริษัทผลิตขนมญี่ปุ่น-ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาห...

- HR and GA Assistant Manager to Manager Level. // น...

- รับสมัคร Safety Officer for construction // ประจำก...

- โปรแกรมเมอร์//ประสบการณ์//ประจำงานเส้นถนนบางนาตราด...

- PRODUCTION CONTROL //TTI I.E.ฉะเชิงเทรา//ผู้ชายเท่...

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี(GL)//สื่อสารภาษาอังกฤษได...

- Sales Coordinator(Export)//สื่อสารภาษาอังกฤษได้//ป...

- PRODUCTION SUPERVISOR / ประสบการณ์ทำงาน3 ปีขึ้นไป/...

- Production engineer (เทรนงานที่ญี่ปุ่น) // ชายและห...

- บัญชีต้นทุน(ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์)//ประจำงานเส้นถนน...

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...